Van der Burgt Agrarische Diensten


Van der Burgt Agrarische Diensten is opgericht in 2012 en heeft als specialiteit stikstof bemestingsadvies voor de akkerbouw en volle grond groenteteelt. Daarnaast verleen ik divers andere diensten.

Uniek in mijn dienstverlening is het gebruik van het stikstof computermodel
NDICEA . Daarmee komt de lange termijn stikstoflevering van de bodem zelf in detail in beeld. Daarop gebaseerd maken we gezamenlijk een perceel-specifiek (stikstof) bemestingsadvies.

Voor de
biologische teelten is kennis van de bodemkwaliteit en daarmee van de te verwachten stikstoflevering van cruciaal belang om een optimaal bemestingsschema te kunnen opstellen.

Voor de reguliere teelten wordt deze zelfde kennis steeds belangrijker naarmate de milieu-wetgeving strenger wordt en kunstmest duurder wordt.