Diensten
Stikstof bemestingsadvies voor de akkerbouw en vollegronds tuinbouw op basis van Ndicea modelberekeningenVisuele bodembeoordeling voor structuur, bodemleven en beworteling.


Bodembeoordeling aan de hand van een
kuilVoordrachten over
biologische en biologisch-dynamische landbouw